กฏระเบียบใหม่สำหรับวงการฟุตบอลไทย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกีฬาฟุตบอลหลายประเด็น ตามความเหมาะสมและความถูกต้อง ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตรียมออกกฏระเบียบใหม่ที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬาฟุตบอลทุกคนจะต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด Continue reading “กฏระเบียบใหม่สำหรับวงการฟุตบอลไทย”