กฏระเบียบใหม่สำหรับวงการฟุตบอลไทย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกีฬาฟุตบอลหลายประเด็น ตามความเหมาะสมและความถูกต้อง ในปี 2562 ที่จะถึงนี้ก็เช่นกัน ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตรียมออกกฏระเบียบใหม่ที่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกีฬาฟุตบอลทุกคนจะต้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กฎระเบียบที่ว่านี้ก็คือการออก “ใบอนุญาตทำงาน” สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกมกีฬาฟุตบอลทุกคน ทั้งโค้ช นักเตะ ทีมแพทย์สนาม และนักเทคนิคของทีม ทางสโมสรฟุตบอลแต่ละทีมต้องทำการขอใบอนุญาตทำงานให้กับบุคลากรในทีมทุกคน ซึ่งแต่ละทีมจะมีบุคลากรที่มีสัญชาติอื่นอยู่ด้วย ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ทำงานได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เสียก่อน เพื่อเป็นการควบคุมดูเลชาวต่างชาติให้อยู่ในหลักของกฎหมาย

การออกประกาศกฏเกณฑ์ใหม่เช่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างมาก เพราะเป็นการควบคุม ดูแลและติดตามให้เกิดความถูกต้องและความปลอดภัยในสนาม ถ้าหากทีมฟุตบอลทีมใดขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การออกประกาศก่อนถึงเวลาที่บังคับใช้กฎระเบียบ เพื่อให้ทีมฟุตบอลไทยแต่ละทีมเตรียมความพร้อมไว้ก่อน จะทำให้บรรลุผลสำเร็จในการเริ่มใช้กฏระเบียบได้ไม่ยาก สำหรับบทลงโทษสำหรับทีมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามกฎระเบียบนี้ ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมีการออกระเบียบว่าด้วยบทลงโทษทางวินัยสำหรับสโมสรฟุตบอลต่อไป โดยกฎระเบียบทุกอย่างจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป